Het Techniek Toernooi

Het Techniek Toernooi is een techniekwedstrijd voor leerlingen uit alle groepen van het basisonderwijs. In teams van maximaal vier werken de kinderen aan een technische opdracht. De wedstrijd begint op school en daarna mogen ze met een regiofinale meedoen. De winnaars gaan door naar de landelijke finale in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. Er zijn acht spannende competities, waarin ieder jaar een ander thema centraal staat.

Gratis deelname, gratis lesbrieven

Deelname aan het Techniek Toernooi is gratis. De lesbrieven waarmee je de kinderen met het stappenplan op de wedstrijd voorbereidt, staan vanaf november 2014 online. Je kunt ze eenvoudig downloaden en uitprinten.

De kinderen staan onder begeleiding van een ouder of leerkracht. Via een lesbrief legt de begeleider de opdracht uit en geeft de kinderen handvatten om zelf spelenderwijs creatieve en technische oplossingen te bedenken. Door mee te doen geven scholen bovendien invulling aan de kerndoelen 2, 3, 8, 26, 32, 33, 42, 44, 45 en 55.

Wat leren de kinderen?

  • Ze maken kennis met natuurwetenschappelijke basisprincipes.
  • Ze leren experimenteren en ontwikkelen creativiteit
  • Ze worden uitgedaagd te werken volgens een vooraf uitgedacht werkplan.
  • Ze leren samen te werken.
  • Ze ontdekken dat wetenschap en techniek leuk is; veel minder ingewikkeld dan ze misschien dachten.

Wat zijn de prijzen?

Per uitdaging zijn er 1e, 2e en 3e prijzen voor objectief meetbare prestaties (langst, snelst, hoogst…). Daarnaast is er steeds een prijs voor creativiteit (mooi, origineel, innovatief…). Niet alleen de school of buitenschoolse activiteit van het winnende team valt in de prijzen, alle deelnemende teamleden ontvangen een leuk technisch aandenken.
Bij de prijzen voor de school of de buitenschoolse activiteit gaat het meestal om cheques waarvoor techniekartikelen kunnen worden aangeschaft.

Alle winnaars mogen bovendien naar de landelijke finale van het Techniek Toernooi in Arnhem om het op te nemen tegen teams uit heel Nederland.

De jury

De jury van het landelijke toernooi bestaat uit hoogleraren van diverse Nederlandse universiteiten. Zij doen graag mee aan het Techniek Toernooi. Normaal geven zij vooral les aan studenten, maar ze vinden het ook leuk en leerzaam om te zien wat basisscholieren kunnen met natuurkunde, scheikunde en techniek. Op regiofinales bestaat de jury uit hoogleraren en/of uit docenten en studenten met een technische achtergrond.

Waar let de jury op?

De juryleden bereiden zich goed voor en verdiepen zich in de criteria die in de lesbrieven staan om voor een prijs in aanmerking te komen. Ze weten hierdoor precies waar ze op moeten letten bij de jurering.

Wie zijn wij?

Het Techniek Toernooi is één van de landelijke onderzoek- en ontwerpwedstrijden van Stichting Techniekpromotie. Het project wordt gehouden op initiatief van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging en in samenwerking met het Nederlands Openluchtmuseum. De organisatie en uitvoering van het Techniek Toernooi op regionaal niveau gebeurt door regiopartners, elke regio heeft eigen contactpersonen (kijk bij de Wedstrijden of bij Contact). Onder het motto ‘alles draait om jouw techniek’ willen we onderwijs in wetenschap en techniek laagdrempelig en aantrekkelijk maken voor kinderen in de basisschoolleeftijd en hun begeleiders.

Door mee te doen aan het Techniek Toernooi ontdekken leerlingen op jonge leeftijd hoe leuk, spannend en uitdagend wetenschap en techniek is. Misschien vinden ze het zo leuk dat ze er later in willen doorleren.

Er is grote behoefte aan mensen in deze vakgebieden. Meedoen aan het Techniek Toernooi is daarom meewerken aan de toekomst van Nederland.

Om de wedstrijd te kunnen organiseren, ontvangt het Techniek Toernooi steun van diverse kennisinstellingen, de overheid en het bedrijfsleven. Partijen die net als wij wetenschap en techniek belangrijk vinden voor de toekomst van Nederland.

Stichting Techniekpromotie
Mark Francken

Teamcoördinator

Stichting Techniekpromotie
Sander Ezendam

Eventmanager

Stichting Techniekpromotie
Sanne Respen

Regiocoördinator

Stichting Techniekpromotie
Susan van der Pasch

Communicatie- en vrijwilligerscoördinator

Nederlands Openluchtmuseum
Nederlandse Natuurkundige Vereniging
Stichting Techniekpromotie