Het Techniek Toernooi

Het Techniek Toernooi is een techniekwedstrijd voor leerlingen uit alle groepen van het basisonderwijs. In teams van maximaal vier werken de kinderen aan een technische opdracht. De wedstrijd begint op school of bij een buitenschoolse activiteit. Met behulp van lesmateriaal lopen de leerlingen stap voor stap door het onderzoek- en ontwerpproces. Het beste team van de klas mag vervolgens de strijd aan gaan tijdens een van de regiofinales. De winnaars uit de regio's mogen het tegen elkaar opnemen tijdens de finale in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Er zijn acht spannende competities, waarin ieder jaar een ander thema centraal staat.

Gratis deelname, gratis lesmateriaal

Deelname aan het Techniek Toernooi is gratis. Het lesmateriaal waarmee je de kinderen op de wedstrijd kunt voorbereiden, kun je hier downloaden en printen.

De kinderen staan onder begeleiding van een ouder of leerkracht. Via het lesmateriaal legt de begeleider de opdracht uit en geeft de kinderen handvatten om zelf spelenderwijs creatieve en technische oplossingen te bedenken. Door mee te doen geven scholen bovendien invulling aan de kerndoelen 2, 3, 8, 26, 32, 33, 42, 44, 45 en 55.

Wat leren de kinderen?

  • Ze maken kennis met natuurwetenschappelijke basisprincipes.
  • Ze leren experimenteren en ontwikkelen creativiteit.
  • Ze worden uitgedaagd te werken volgens een vooraf uitgedacht werkplan.
  • Ze leren samen te werken.
  • Ze ontdekken dat wetenschap en techniek leuk is; veel minder ingewikkeld dan ze misschien dachten.

Wat zijn de prijzen?

Per uitdaging zijn 1e, 2e en 3e prijzen te winnen voor objectief meetbare prestaties (langst, snelst, hoogst…). Daarnaast is er een prijs voor creativiteit (mooi, origineel, innovatief…). De winnende teams ontvangen een prijzencheque om technisch educatief materiaal aan te schaffen voor in de klas. Niemand gaat echter met lege handen naar huis, alle deelnemende teams ontvangen een leuk technisch aandenken.

Alle winnaars mogen bovendien naar de grote finale van het Techniek Toernooi in Arnhem om het op te nemen tegen teams uit heel Nederland en België.

De jury

De jury bestaat uit hoogleraren van diverse Nederlandse universiteiten. Zij doen graag mee aan het Techniek Toernooi. Normaal geven zij vooral les aan studenten, maar ze vinden het ook leuk en leerzaam om te zien wat basisscholieren kunnen met natuurkunde, scheikunde en techniek.

Waar let de jury op?

De juryleden bereiden zich goed voor en verdiepen zich in de criteria die in de wedstrijdbrieven staan. Ze weten hierdoor precies waar ze op moeten letten bij de jurering.

Wie zijn wij?

Het Techniek Toernooi is een van de landelijke onderzoek- en ontwerpwedstrijden van Stichting Techniekpromotie. Het project wordt gehouden op initiatief van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging en in samenwerking met het Nederlands Openluchtmuseum. De organisatie en uitvoering van het Techniek Toernooi op regionaal niveau gebeurt door regiopartners, elke regio heeft eigen contactpersonen (kijk bij de Wedstrijden of bij Contact). Onder het motto ‘alles draait om jouw techniek’ willen we onderwijs in wetenschap en techniek laagdrempelig en aantrekkelijk maken voor kinderen in de basisschoolleeftijd en hun begeleiders.

Door mee te doen aan het Techniek Toernooi ontdekken leerlingen op jonge leeftijd hoe leuk, spannend en uitdagend wetenschap en techniek zijn. Misschien vinden ze het zo leuk dat ze er later in willen doorleren.

Er is grote behoefte aan mensen in deze vakgebieden. Meedoen aan het Techniek Toernooi is daarom meewerken aan de toekomst van Nederland.

Om de wedstrijd te kunnen organiseren, ontvangt het Techniek Toernooi steun van diverse kennisinstellingen, de overheid en het bedrijfsleven. Partijen die net als wij wetenschap en techniek belangrijk vinden voor de toekomst van Nederland.

Directeur
Brigitte van Helden

Teamcoördinator
Mark Francken

Educatief Medewerker
Sanne Respen

Eventmanager
Sandra van Hoeckel

Medewerker Evenementen
Annet Jeucken

Communicatiemedewerker
Peter Kuijpers

Nederlands Openluchtmuseum
Nederlandse Natuurkundige Vereniging
Stichting Techniekpromotie

X

Extra lesmateriaal nodig?

Het Nederlands Openluchtmuseum heeft extra lesmateriaal ontwikkeld over ‘Tijd’, het thema van het Techniek Toernooi 2015/2016. Kinderen ontdekken hierdoor verschillende tijdmeters en ondervinden dat techniek hand in hand gaat met vakken als taal en geschiedenis.

Wil je meer doen met dit onderwerp?

>> Bekijk en download het lesmateriaal